Сайт ережесі

ATPress.kz сайтында орналастырылған барлық материалдар, соның ішінде мәтіндер, иллюстрациялар, графика, фотосуреттер мен видеолардың авторлық құқығына ATPress.kz

ақпараттық ресурсы ие (ерекше жағдайларды қоспағанда) және аталған материалдар ATPress.kz ақпараттық ресурсының ақпараттық меншігі болып саналады.

Өзге БАҚ және веб-сайттар ATPress.kz ресурсында орналастырылған кез-келген материалдың үштен бірінен аспайтын бөлігін қайта басып шығара алады.

Материалдарды мынадай жағдайда қолдануға болады:

материалдың түпнұсқалық мағынасын сақтаған жағдайда
қайта басуға
қайта трансляциялауға,
қайта жіберуге мүмкіндік бар.
Мәтіннің бірінші азат жолында (абзац) дерекөз ретінде ATPress.kz сайтына гиперсілтеме беру міндетті.

ATPress.kz ақпараттық ресурсында орналастырылған серіктестердің (ақпараттық агенттіктердің) материалдарының авторлық құқығы меншік иелеріне тиесілі. Мұндай материалдарды қолдану сәйкесінше әр дерекөзбен жекелей келісілуі керек.